Saltentinget 2007 - 22. februar 2007 - Høgskolen i Bodø
 
SaksnrTittelInnst.Ref.Videoklipp
OppstartOppstart, konstituering, presentasjon av Høgskolen i Bodø, dagsorden. Odd-Tore Fygle velges som møteleder. Klikk her
Sak 1Sak 1 - KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET FOR SALTEN - Oppsummering av kommunale vedtak vedr. videreføring av prosjektet - Orienterings-/diskusjonssak - Behandles i plenum. Klikk her
Sak 2Sak 2 - K-sak ..../07 FORSLAG TIL ENDRING AV SELSKAPSAVTALER/VEDTEKTER FOR - Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS - Vedtakssak - Behandles i plenum og eget kommunestyre. Klikk her
Sak 2, 2. del.Sak 2 - 2. del- FORSLAG TIL ENDRING AV SELSKAPSAVTALER/VEDTEKTER FOR Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS Vedtakssak - Behandles i plenum og eget kommunestyre Klikk her
Sak 3Sak 3 - HANDLINGSPLAN FOR SALTEN REGIONRÅD 2007 Orienteringssak - Behandles i plenum Klikk her