Videoopptak fra Bodø bystyre

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 11.12.2008
Tidspunkt: Kl. 10.00

Dagsorden
Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Protokoll fra møtet
 
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF wmv Tittel
PS08/165 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Team Bodø KF.Budsjett 2009
PS08/166 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bodø kulturhus KF. Budsjett 2009
PS08/167 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bodø Spektrum KF. Budsjett 2009
PS08/168 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bodø Havn KF. Budsjett 2009
PS08/169 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2009.
PS08/170 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Økonomiplan 2009-2012. Årsbudsjett 2009.
PS08/171 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Endring av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall
PS08/172 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Økonomisk støtte til kulturarbeid - justering av retningslinjer
PS08/173 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Prioritering av spillemidler 2009
PS08/174 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bygging av kunstgressbaner
PS08/175 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Prosjekt " tettere individuell oppfølging" (TIO)
PS08/176 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Serveringsloven - endring i åpningstider
PS08/177 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Ad sak 08/176- Serveringsloven - endring i åpningstider
PS08/178 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Reguleringsplan for Hamn hyttefelt
PS08/179 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Forslag til reguleringsplan for Skarmyra ved Hunstadsenteret
PS08/180 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Reguleringsplan for Junkerveien 63. Revidert planutkast
PS08/181 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Endring av reguleringsplan for Rødbrekka, Junkerveien 101
PS08/182 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Forvaltningsrevisjonsrapport - regulering og overdragelse av tomt for Lille Frøbel AS
PS08/183 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Plan for selskapskontroll
PS08/184 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Søknad om fritak som meddommer til Salten tingrett - Suppleringsvalg.
PS08/185 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Referatsaker
RS08/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - Orientering om prioriteringsnøkkel vedrørende ergo- og fysioterapitjenester
RS08/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - Møteplan 2009
RS08/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - Melding om vedtak fattet i h.ht. õ 13 i kommuneloven Bestemorenga - finansiering
RS08/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - Melding om vedtak fattet i h.h.t. õ 13 i kommuneloven Bodø kommunale pensjonskasse. Behov for å styrke egenkapitalen.
RS08/28 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - Melding om vedtak fattet i h.h.t kommunelovens õ 13 - Bodø Kunstforening - søknad om økt driftstilskudd
PS08/186 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Interpellasjon
FO08/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format - Miljøstatus i kommune - Interpellasjon fra Bodø Venstre
PS08/187 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Omklassifisering av Rv. 17 fra Løding til Skålbunes i Bodø kommune
PS08/188 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bostednære turløyper i Bodø - STImuli-prosjektet
PS08/189 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Uttalelse til departementets vurdering om å oppheve tidligere reguleringsplan og bebyggelsesplan for utbygging i Knapplundsbukta
PS08/190 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format AD sak Spillemidler 2009