Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 31/03/2009
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS09/29 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fornying av avtale om vennskapsbyforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark
PS09/30 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klasseturer i foreldrenes regi - kommunens holdning
PS09/31 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039.
PS09/32 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan bussvei langs RV80 mellom Kongensgt. - Sivert Nielsensgt.
PS09/33 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Forslag til reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune
PS09/34 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4
PS09/35 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Forslag til kommunedelplan for Indre Havn - Rønvikleira
PS09/36 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny planlov. konsekvenser av denne
PS09/37 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Europeiske Ungdomsleker (EYOF) 2015 - Statusrapport
PS09/38 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Media-format Kulturkvartalet - valg av arkitektløsning og rammer for videreføring av prosjektet
PS09/39 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Justering av interne reglementer
PS09/40 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Arve Knutsen (KRF) - søknad om fritak fra verv
PS09/41 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Valg av varamedlem til Komite for helse- og sosial
PS09/42 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS09/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Bodø kommunes tilrettelegging ifm forsvarets operative hovedkvarer og Bodø hovedflystasjon
RS09/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune
PS09/43 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Behandlingstid på byggesaker.
PS09/44 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Diverse endringer i nemnder og råd - FRP