Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 20/05/2009
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste (241 sider)
Møteprotokoll
Saknr. PDF MOV Tittel
PS09/45 Media-format Reguleringssak - Vakkerhaugen, Marvoll
PS09/47 Media-format Reguleringsplan Bliksvær Indre Havn
PS09/49 Media-format Reguleringsplan for Vesterli hyttefelt
PS09/50 Media-format Forslag til reguleringsplan for Bodøsjøen skole og Toppseilveien 2
PS09/51 Media-format Vedtak av reguleringsplan for Saltstraumen fiskecamp og Tuv boligfelt
PS09/52 Media-format Forslag til reguleringsplan for Svenskebyen - formål bevaring
PS09/53 Media-format Forslag til reguleringsplan for Stormyrveien 69
PS09/54 Media-format Reguleringsplan for Gamle Riksvei på strekningen Plassmyrveien til Sivert Nielsens gate med tilhørende bestemmelser.
PS09/55 Media-format Tilstand og ressursbruk i skolene 2009-10
PS09/56 Media-format Kompetanse- og profesjonsutvikling i grunnskolen - evaluering av aktiviteten skoleåret 2008-09 og opplegg for skoleåret 2009-10
PS09/57 Media-format Evaluering Rådhusmøtet
PS09/58 Media-format Galleri Bodøgaard - ny innretning på samarbeidsavtale
PS09/59 Media-format AD sak PS 09/32 - Bodø kunstforening - framtidig drift
PS09/60 Media-format Hunstad fotballklubb - egenandel Limyra kunstgressbane
PS09/61 Media-format Vegpakke Salten fase 1. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Forslag til nye takst- og rabattordninger.
PS09/62 Media-format Botilbud for Lar-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Junkerveien 49 - driftsavtale
PS09/63 Media-format Valg av samevalgstyre
PS09/64 Media-format Årsmelding Bodø eldreråd 2008
PS09/65 Media-format Forvaltningsrevisjon - oppfølging av bystyrets vedtak
PS09/66 Media-format Referatsaker
RS09/6 Foretaksplan 2009 - vedtatt i styremøte 2. mars 2009
RS09/7 Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
PS09/67 Media-format Bodø Sinfonietta - Etablering av nordnorsk symfoniorkester
PS09/68 Media-format Søknad om drifts- og utviklingsbidrag til IK Grand Bodø